Dimona under skygader

Skrevet af webmaster til . Sendt til Forside


Dimonaen kan også flyve termik, især når der er skygader