Sådan foregår pilotuddannelsen

Skrevet af Lars B. Sendt til Vil du være pilot?

Skoleflyvningen

Kontakt: skolingschef Jens Bonderup Kjeldsen tlf. 40552424

Når du skal have den første skoleflyvning, får du af en uddannet instruktør en introduktion og instruktion, og straks efter sidder du i en to-sædet svæveflyvemaskine på vej op til din første flyvning blandt skyer og musvåger.

Skolingsforløbet, før du bliver indehaver af et svæveflyvecertifikat (S-certifikat), består af træning og atter træning i at flyve sikkert og med overskud. Formålet er at sikre, at du ikke laver ulykker og falder ned, og at sikre dig det overskud, som gør svæveflyvning til en fornøjelse.

Du får trænet starter, manøvrer, sikkerhed og ikke mindst landinger. Der er det særlige ved svæveflyvning, at man har en chance for at lande godt og sikkert, og den chance skal gå godt, hvilket det så faktisk også gør. Det er uendelig sjældent, at svævefly forulykker, hvilket blandt andet skyldes, at vi trænes så intensivt i at flyve sikkert og med overskud.

Hvis du møder op til skoleflyvningen cirka mindst hver anden uge, kan du komme til at flyve solo i løbet af den første sæson. Inden første soloflyvning skal en flyvelæge lige kontrollere, at dit helbred er godt nok til det.

I vinterperioden skal du lære teori, som består af aerodynamik, meteorologi, flyvelære, regler og bestemmelser og materiellære. Klubben organiserer teoriundervisning og det er inkluderet i dit kontingent.

Hvert forår er der så en skriftlig S-teori-prøve. Når du har bestået den, kan du blive indstillet til den praktiske S-prøve, hvor du med en S-kontrollant i bagsædet skal vise, at du er i stand til at flyve sikkert og med overskud. Består du også den praktiske prøve, ja, så er du indehaver af et S-certifikat.

Klublivet

Vi har et godt kammeratskab i klubben, hvor alle bidrager til klublivet. En normal svæveflyvedag starter kl. 09, hvor der er briefing. Her gennemgås vejrudsigter, dagens flyvesikkerhed, flyene fordeles og andet nødvendigt diskuteres og aftales. Flyene pakkes ud af hangaren, kontrolleres og gøres klar til flyvning.

Flyvningen

Sædvanligvis kan de, der møder op til briefingen, flyve lige så meget, de lyster eller orker. Man aftaler til briefingen, hvem der flyver hvad og hvorhen, og når så termikken er der, går vi i gang med at sende fly op i luften vha. spillet (en 1 km lang stålwire, som trækkes ind på en tromle med stor hastighed vha. en stor motor) eller flyslæb. Med mindre man ved briefingen melder, at man går tidligere, må man blive til flyvningen er overstået, alle fly er sat i hangar og alle journaler er skrevet. Om sommeren låses der for hangaren omkring kl. 19 eller 20 (cirka).

I danske svæveflyveklubber inkl. Aviator flyves kun seriøs svæveflyvning, og under ingen omstændigheder kan polterabend-arrangementer o.l. blandes med svæveflyvning.

Vedligeholdelsen

Vi vedligeholder selv alt vores materiel i vores egne værksteder. Der er fire materielkontrollanter i klubben, som holder øje med, at der udføres ordentligt arbejde i vintervedligeholdelsen. Alle klubbens medlemmer deltager i vintervedligeholdelsen.