Indtryk fra skolingsugen

Skrevet af webmaster til . Sendt til Forside


Smukke skyer i "skygader" over skolingsugen


Bo snupper lige en tur i det åbne to-sædede veteransvævefly 2G