Bestyrelsen, ansvarsområder, teknisk organisation, vedtægter

Skrevet af webmaster. Sendt til Alt om klubben

Aviators vedtægter
Aviators vedtægter (klik her)
.

Aviators strategi for 2015 og frem
Aviators strategi fra 2015 og frem (klik her)
.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter. Hele bestyrelsen kan kontaktes via e-mail bestyrelseAaviator.dk eller via en af nedenstående mailadresser. Efter generalforsamlingen 2018 ser bestyrelsen således ud:

  Navn Telefon email:
Formand Jens Bondeup Kjeldsen
40 55 24 24
formandenAaviator.dk
Kasserer Mogens Beltoft 61 71 02 20 kassererAaviator.dk
Sekretær Ole Lindschouw 25 60 04 60 sekretaerAaviator.dk
Næstformand Christian Møller Nielsen 40 80 80 60 bestmedlem2Aaviator.dk  
  Nils de Vos
20 12 72 37
bestmedlem1Aaviator.dk
1. suppleant
Ole Barnkob Kaas    
2. suppleant
Jesper Nielsen
   


Klubben
AVIATOR - Aalborg Svæveflyveklub
Aggersundvej 107
9600 Aars
tlf. 25769600

CVR-nummer 29052131

Bankforbindelse
SparNord Hasseris, Hasserisvej 113, 9000 Aalborg
Konto: 9286-1935728882

Tutten: 9286-4562395151


Ansvarsområder i bestyrelsen

Formand Jens Bonderup Kjeldsen
Næstformand Christian Møller Nielsen
Økonomi Mogens Beltoft
Sekretær Ole Lindschouw
Flyvning Jens Bonderup Kjeldsen
Flyvemateriel Nils de Vos
Jordmateriel Nils de Vos
Bygninger Nils de Vos
Tutten Christian Møller Nielsen


Teknisk Organisation:
Aviators tekniske organisation 2019, klik her

Læs om Aviators tekniske organisation bl.a. om kvalifikationsniveauer, uddannelsesområder mv. Læs oversigten (tre sider) ved at klikke her.

Læs også om klubbens flyfadderordning ved at klikke her.


Driftschefer

Vedligeholdelsesorg. Part F Nils de Vos  
Luftdygtighed Part G Erik Nørskov  
Værkstedsleder Nils de Vos  
Flyvechef Poul Guldbæk flyvechefAaviator.dk
assisterende flyvechef Thomas Nymark Nielsen  
Konkurrencechef Poul Guldbæk  
Klubtræner Lars Brodersen  
Driftschef på flyvepladsen Åge Dollerup  
Vicevært og bygningsansvarlig
Bo Poulsen  
Tuttechef Lars Hestehave  
PR-chef Daniel Philips  
Webchef
Lars Brodersen  
Jordmaterielchef Gorm Ørsted Johansen og Erik Nørskov  


Materielkontrollanter
:
- Erik Nørskov, tlf. 40381186 (ARS CAMO)
- Nils de Vos, tlf. 20127237
- Ole Lindschouw, tlf. 25600460
- Stefan Pielmeier, tlf. 31163910
- Finn Hebsgaard, 21785419


Fagspecialister:
- flyinstrumenter: Stefan Pielmeier
- radioer, el og batterier: Kaj Olesen
- motorer: Nils de Vos, Finn Hebsgaard og Ole Lindschouw
- glasfiber: Nils de Vos og Stefan Pielmeier
- træ og lærred: Hans Bo Poulsen

S-kontrollanter:
- Jesper Mølbak
- Jens Ehlers

Regler, unionshåndbog mv.

Skrevet af webmaster. Sendt til Alt om klubben

Unionshåndbogen, Dansk Svæveflyverunion
Klik her for at komme til DSvU's UHB

Flyvereglement, Aviator
Klik her for at hente Aviators flyvereglement.

Driftshåndbog for Vesthimmerland Flyveplads
Driftshåndbogen kan ses ved at klikke her.

Indberetning af havarier, hændelser og skader til Havarikommissionen, Trafikstyrelsen eller DSvU
Instruktørgruppen har lavet en vejledning i, hvordan man skal forholde sig, hvis man kommer til at lave en skade på et svævefly, laver noget i luften man ikke må, eller oplever at det var lige ved at gå galt. Sådanne begivenheder skal altid indberettes til enten Havarikommissionen, Trafikstyrelsen eller DSvU. Og til Aviators flyvechef eller Aviators flyvematerielchef.
Hent vejledningen her: http://aviator.dk/8-alt-om-klubben/158- ... -svaevefly

Registrering og rapportering af fejl og mangler på Aviators fly
Det er til enhver tid pilotens ansvar at kontrollere, om et fly er luftdygtigt, før der flyves, ligesom det er pilotens pligt at indberette fejl og mangler, der konstateres ved dagligt eftersyn, under flyvning, i forbindelse med landing, eller ved håndtering på jorden, og at disse fejl og mangler bliver registreret og rapporteret korrekt.
Konstaterer piloten en fejl eller mangel, skal denne procedure følges: (klik her)

DSvU's CAMO-Arkiv
http://dsvu.dotnethost.dk/

DSvU's gamle dokumentarkiv
http://dsvucamo.dk/

 


Regler for kørsel med golfvogne, wirehenter, traktor mv.

Skrevet af Lars Brodersen. Sendt til Alt om klubben

Hvem må køre vore golfvogne?

Det er et forsikringsmæssigt spørgsmål, hvilket betyder at hvis man kører med en golfvogn og ikke opfylder mindst et af nedenstående betingelser (ud over medlemsskab af klubben), SÅ DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE - og dermed hænger man selv på regningen!

Generelt gælder det at føreren skal være medlem af AVIATOR + opfylde mindst et af nedenstående krav.

1. Personer med kørekort til bil (min. 18 år, den nye 17 års regel er ikke nok)
2. Personer med traktorkørekort (kan erhverves fra man er 16 år)
3. Personer med knallertkørekort (kan erhverves fra man er 15 år) + eneflyvningstilladelse

Det er kun i forbindelse med nr. 3, at eneflyvningstilladelse er et krav.

Det betyder at vore unge elever bør få et knallertkørekort hurtigst muligt, når de fylder 15!!
 

Nedenstående er klippet fra Forsikringsklubbens Beretning 2016 (13. februar 2017) - bemærk den understregede tekst vedr. golfvogne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motoransvarsforsikringer til klubbernes uindregistrerede motorkøretøjer:

Forsikringsklubben har siden 1. januar 2008 tilbudt motoransvarsforsikringer til klubbernes uindregistrerede motorkøretøjer med over 20 HK igennem forsikringsselskabet Concordia / Himmerland.
Den årlige præmie er pr. 1. januar 2017 på kr. 845,- pr. motorkøretøj.

Alle selvkørende motorkøretøjer op til 20 HK er gratis dækket af DIF-Forsikringsordningen, men det omfatter kun små græsslåmaskiner og lignende til ejendommens drift.
 
Klubbernes selvkørende køretøjer, traktorer samt uindregistrerede biler kan betjenes af klubbens medlemmer såfremt de har et kørekort til traktor (16 år) eller til bil (18 år), ikke den ny 17 års regel.
 
Forsikringsklubben har aftalt med forsikringsselskabet at lastbiler monteret med spil, som kun kører på flyveklubbens eget område, kan føres at medlemmer med almindeligt lille kørekort (B) op til 3500 kg.
Spil som ikke er selvkørende, men trækkes af andet køretøj, skal ikke omfattes af en motoransvarsforsikring, da det er omfattet af det trækkende motorkøretøjs motoransvarsforsikring.
 
Golf-vogne skal i lighed med de øvrige uindregistrerede køretøjer have en motoransvarsforsikring, men kan nu betjenes af DSvU-medlemmer med minimum knallert kørekort (15 år i 2017). Det er det et forsikringsmæssigt krav, at føreren har et kørekort til bil eller traktor (18/16 år), men vi har igen forhandlet en lempelse med forsikringsselskabet, således at golfvogne kan føres af DSvU- medlemmer med knallertkørekort samt opnået A-Diplom. (eneflyvningstilladelse).

Der var ved årsskiftet 100 motoransvarsforsikringer i kraft. (fremgang på 3 stk.). Der mangler fortsat enkelte større klubber i denne billige og fordelagtige ordning.

Vi skal gøre opmærksom på, at uanset om man ejer sin egen plads eller ej, så er pladsen at betragte som en offentlig plads. De uindregistrerede køretøjer, man anvender i den daglige drift, skal være ansvarsforsikret, og klubben løber en unødvendig risiko, hvis der ikke tegnes motoransvarsforsikringer på disse køretøjer.

Det er kun Forsikringsklubbens motoransvarsforsikring som tillader 15-årige DSvU-medlemmer med A-Diplom samt knallert kørekort at være fører af golfvogne.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------