Bestyrelsen, ansvarsområder, teknisk organisation, vedtægter

Skrevet af webmaster. Sendt til Alt om klubben

Aviators vedtægter
Aviators vedtægter (klik her)
.

Aviators strategi for 2015 og frem
Aviators strategi fra 2015 og frem (klik her)
.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter. Hele bestyrelsen kan kontaktes via e-mail bestyrelseAaviator.dk eller via en af nedenstående mailadresser. Efter generalforsamlingen 2018 ser bestyrelsen således ud:

  Navn Telefon email:
Formand Jens Bondeup Kjeldsen
40 55 24 24
formandenAaviator.dk
Kasserer Mogens Beltoft 61 71 02 20 kassererAaviator.dk
Sekretær Daniel Philips 22 82 09 19 sekretaerAaviator.dk
Næstformand Minik Dam Frank 60 22 10 74 bestmedlem2Aaviator.dk  
  Ole Lindschouw 25 60 04 60 bestmedlem1Aaviator.dk
1. suppleant
Ole Barnkob Kaas    
2. suppleant
Nils de Vos
   


Klubben
AVIATOR - Aalborg Svæveflyveklub
Aggersundvej 107
9600 Aars
tlf. 25769600

CVR-nummer 29052131

Bankforbindelse
SparNord Hasseris, Hasserisvej 113, 9000 Aalborg
Konto: 9286-1935728882

Tutten: 9286-4562395151

MobilePay

Tutten: 30049
Flyvning: 96479

Ansvarsområder i bestyrelsen

Formand Jens Bonderup Kjeldsen
Næstformand Minik Dam Frank
Økonomi Mogens Beltoft
Sekretær Daniel Philips
Flyvning Jens Bonderup Kjeldsen
Flyvemateriel Nils de Vos
Jordmateriel Nils de Vos
Bygninger Nils de Vos
Tutten Christian Møller Nielsen


Teknisk Organisation:
Aviators tekniske organisation 2019-2020, klik her

Læs om Aviators tekniske organisation bl.a. om kvalifikationsniveauer, uddannelsesområder mv. Læs oversigten (tre sider) ved at klikke her.

Læs også om klubbens flyfadderordning ved at klikke her.


Driftschefer

Vedligeholdelsesorg. Part F Nils de Vos  
Luftdygtighed Part G Erik Nørskov  
Værkstedsleder Nils de Vos  
Flyvechef Poul Guldbæk flyvechefAaviator.dk
Uddannelsesansvarlig Poul Guldbæk  
Assisterende flyvechef Thomas Nymark Nielsen  
Konkurrencechef Minik Dam Frank  
Klubtræner Lars Brodersen  
Driftschef på flyvepladsen Åge Dollerup  
Vicevært og bygningsansvarlig
Bo Poulsen  
Tuttechef Lars Hestehave  
PR-chef Daniel Philips  
Webchef
Lars Brodersen  
Jordmaterielchef Gorm Ørsted Johansen og Erik Nørskov  


Materielkontrollanter
:
- Erik Nørskov, tlf. 40381186 (ARS CAMO)
- Nils de Vos, tlf. 20127237
- Ole Lindschouw, tlf. 25600460
- Stefan Pielmeier, tlf. 31163910
- Finn Hebsgaard, tlf. 21785419
- Henrik Holm Kristensen, tlf. 23695110 

Fagspecialister:
- flyinstrumenter: Stefan Pielmeier
- radioer, el og batterier: Kaj Olesen
- motorer: Nils de Vos, Finn Hebsgaard og Ole Lindschouw
- glasfiber: Nils de Vos og Stefan Pielmeier
- træ og lærred: Hans Bo Poulsen

S-kontrollanter:
- Jesper Mølbak
- Jens Ehlers

Vejrudsigter til svæveflyvning

Skrevet af webmaster. Sendt til Alt om klubben

Der er gode muligheder for at få dannet sig et indtryk af svæveflyvevejret:

(1) NorthAviMet 
NorthAviMet giver dig en række informationer, som forklarer vejrsituationen, og du kan selv fortolke dem til en svæveflyvevejrudsigt:
- https://www.northavimet.com/da/systemsider/login/ 

- Kig denne video med introduktion til brugen af NorthAviMet (klik her)

- Læs NorthAviMet's brugsanvisning (klik her)
- NorthAviMet er gratis men kræver brugerlogin (gratis af få - klik her)

Tip: benyt Northavimets meteogram til at holde øje med dugpunktsspredningen

(2) Windy
Hjemmeside med vind som primært fokus. Gratis at bruge.
- http://windy.com  
- hold især udkig efter dage, hvor vinden i 2-3 km's højde kommer fra nordlige retninger; tilførsel af tør og kølig luft fremmer storslået termik.

(3) Termikudsigten (Niels Thomsens danske RASP)
Termikudsigten fortæller dig på en lidt kompliceret måde, hvordan svæveflyvevejret sandsynligvis bliver i dag og i morgen, men du får ingen forklaringer. 
- http://termikudsigten.dk 
Læs brugsanvisningen (klik her)
- Termikudsigten er gratis og kræver ingen bruger-login.

(4) RASP (svensk)
Rasp fortæller dig på en nem måde, hvordan svæveflyvevejret sandsynligvis bliver i dag og i morgen, men du får ingen forklaringer.
Der er dem, der siger, at RASP er for optimistisk og måske er bedst til at få folk ud på flyvepladsen.

- http://rasp.skyltdirect.se/scandinavia/?conf=dk&wind=sw
- Læs RASP's brugsanvisning (klik her)
- RASP er gratis og kræver ingen bruger-login.
- Der er en RASP-app "Soaring Weather Europe" til fx smartphone, som koster lidt penge, men som så til gengæld laver prognoser for fem dage.

(5) TOPMETEO
Topmeteo er en betalingskanal der, som RASP, fortæller dig, hvordan svæveflyvevejret sandsynligvis bliver, men du får ingen forklaringer.
Også tendens til overoptimisme.
 
- http://www.topmeteo.eu/weather/gliding

(6) www.vejret.info
Læs om koderne for TAF og METAR og meget andet
godt om vejret på Steen Lunds https://www.vejret.info/

med undersiderne https://www.vejret.info/artikler/taf-en-noejagtig-vejrudsigt/
og https://www.vejret.info/artikler/metar-hvordan-vejret-er-lige-nu/


… og i øvrigt gør vejret jo som oftest, som det selv vil.Kontingent, nye medlemmer, takstregulativ, betalingsprocedure o.l.

Skrevet af webmaster. Sendt til Alt om klubben

En almindelig svæveflyvepilot i Aviator bruger ca. 1000 kr pr. måned på svæveflyvningen. Det er inklusive klubkontingent, helbredserklæring, gebyr til Statens Luftfartsvæsen for certifikatet, is & pizza, og hvad der nu ellers skal til i årets løb. I Aviator har vi en kontingentstruktur, som giver de flittige mulighed for at flyve alt det, de orker for de samme penge. Har du betalt dit kontingent (aktiv 1), er det bare at flyve. Du betaler ikke pr. flyvning eller sådan noget.

Link til Aviators takstregulativ (kontingenttakster m.m.).

Nye medlemmer i Aviator
Klik her for prøvemedlemskabsblanket (printes, udfyldes, opbevares af prøvemedlemmet og fremvises ved hver flyvning).
Nye, ordinære medlemmer udfylder den elektroniske on-line-indmeldelsesblanket på pc'erne i klubhuset (se vejledning her).

Alle medlemmer af AVIATOR skal ved indmelding tilmelde sig betalingsservice.
Klik på betalingsservice-linket herunder, og der vil åbne en tilmeldings formular. Udfyld den og du vil være tilmeldt PBS.
Du skal indtaste følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Postnummer og by
  • Land er udfyldt med Danmark
  • CPR-nr.
  • Reg. nr. på din bank
  • Kontonummer til den konto du vil tilmelde PBS
  • Medlemsnummer (kontakt kassereren hvis du er i tvivl)
  • PBS nr. er udfyldt med 04349040
  • Deb.gr.nr. skal være 00001

 
Betalingsservice online tilmelding (klik her)

Instruktørvagter og spilvagter

Skrevet af webmaster. Sendt til Alt om klubben

Instruktørvagter 2019
Instruktørvagtlisten udarbejdes en gang årligt; i 2019 d. 15. februar.
Ændringer fremgår ikke nødvendigvis af listen, da aftaler mellem fx to instruktører om at bytte vagt ikke nødvendigvis er bekendtgjort (overfor andre end de to selv) og heller ikke nødvendigvis er indført i listen.

Klik her for at hente instruktørvagtlisten for 2019.

Spilvagter 2019
Klik her for at hente spilvagtplanen for 2019.

Til dig, som kører spil, er her en video, der beskriver, hvordan man syner spillet.

Klik her for at læse reglerne for spilvater i 2018.