DSvU - Dansk Svæveflyver Union

Skrevet af webmaster. Sendt til Alt om klubben

Dansk Svæveflyver Union (DSvU) er en organisation for svæveflyvere i Danmark. Unionen arbejder for at fremme svæveflyvning i Danmark. Dette sker gennem uddannelse, konkurrencer, kontakt til offentlige myndigheder samt støtte til de klubber, der er medlem af unionen. Derudover driver DSvU det nationale svæveflyvecenter på Arnborg.

DSvU er medlem af Danmarks Idrætforbund (DIF), Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) samt forskellige internationale organisationer, der beskæftiger sig med flyvning eller svæveflyvning.

Principielt er det kun klubber, der kan være medlem af DSvU. Den enkelte pilot er medlem af DSvU gennem sin klub. DSvU har pt. 34 klubber som medlemmer og klubberne har omkring 1800 piloter som medlemmer.

DSvUs øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet fastsætter regler for DSvU virke samt udpeger DSvUs hovedbestyrelse. DSvU ledes i det daglige af en hovedbestyrelse på 5 medlemmer. Det er medlemsklubberne, der på repræsentantskabsmødet vælger de 5 hovedbestyrelsesmedlemmer.

Dansk Svæveflyver Union har lavet en ny hjemmeside www.svæveflyvning.dk, hvor fokus indledningsvis er lagt på den del, som retter sig mod nye og potentielle svæveflyvepiloter. Alle har fortsat adgang til den velkendte del af sitet via menupunktet "For medlemmer" (DSvU's gamle hjemmeside).

Link til CAMO-arkiv